Gabriele Münter

Gabriele Münter a oa bet ganet e Berlin en ur familh bourc’his e 1877. Yaouank-tre dija ‘oa komañset da dresañ. Lakaet e oa bet da zeskiñ ar piano ivez. Un deskadurezh boutin evit ur verc’h d’ ar vourc’hiselezh d’ar poent-se. Buan he deus kavet plijusoc’h an arzoù grafek, ha lezet eo bet d’ober he choazoù gant he zud.
Ur skoilh he doa anavezet, en desped da spered digor he zud, ha d’an argant a c’hellent lakaat en he studioù: Akademiezh an arzoù-kaer a nac’he degemer merc’hed.

Pellgargañ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.